ประกาศ

ต้องการแจ้งเรื่อง แจ้งเบาะแส ตลอดจนข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ กรุณาคลิ๊กที่แจ้งเรื่องร้องเรียน


ช่องทางที่ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนต่อเทศบาลตำบลวัดประดู่ มีดังนี้


  1. เว็บไซต์ https://epetition.wpd.go.th

  2. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) : petition@wpd.go.th

  3. ส่งหนังสือร้องเรียนมาเทศบาลตำบลวัดประดู่ 150 หมู่ 1 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

  4. มายื่นหนังสือร้องเรียนด้วยตนเองที่ศูนย์บริการร่วม ชั้น 1 เทศบาลตำบลวัดประดู่

  5. โทรศัพท์ : 0-77200855 , 0-77200175 

  6. โทรสาร : 0-77200855 , 0-77200175 , 0-77200739 กด 5


ระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลตำบลวัดประดู่
© 2020 E-Petition V.1.0 By it-pgm.com